Skip to main content

Full text of "Auglýsing um Vestur-amtsins búnaðar-sjóð fyrir árin 1844 og 1845"

See other formats


/ V auglýsíní; 


UM 

VESTUR - AMTSINS BÚMÐAR - SJÓÐ 

FYRER XniN 

1844 og 184 5» 


Samepí 

AF STJÓRNEBíDBM ENS SAMA 

KONPERENTSBÁÐI OG AMTMANNI B. THORSTEINSON 

Riddara af Danneb. og Dbrm. 

O G 


SÝSLDMANNI A.’ THORSTEENSEN REYKJAVÍK 


prentuð á sjóðsins kostnað 

1 8 4 6. 


« 


V 
é 


M J 


n T n ; 'a 


.i. t K 1 
r * •• 


1 i 


«. I 


ti^n:n> 


.* ^ . 


fGT* 


i fi ’-■' D. J '■ ^ „• ♦ ' *•' ’ A 

'V li.rt ■ir’Tir. : 6 tUi í 


• ' - • 


** f 
? r ' f*. 

. » '• . /•'. 

? r i/« 


r j • fi 

]b . 


> • 


iHreíi(iir> 


i-( ■ 4 


• » \ 


» 7 ^ * 


»; » 


' j- 
• 


/ 


c • 


m 


'Ál\^ AI AY Æa 

^>R‘fií;o>í. eniaöói^ h hffUi jVf 

.0 18 1 


I I 


Á G R I P 

af Vestur-anitsins Búnaðar-sjóös Jafnaðar-reikn- 

ingum fyrir árin 1844 og 1845. 


Inntekt 

• 

Silfur 

Utgjöld. 

Silfur 


/3 


/3 

1, Eptirstöðvar við 1. Borgað fyrir prent- árslokin 1843 ($já un á auglýsingunni aiiglýsíngu prtjntaða 1844 . 

12 


1844). 2. Útbýtt verðlaunum a. í konúngl. skulda- eptir listanum Nr.'S. 

.58 

1) 

krúfuin . . 2250. „ 3, Eptirstöðvar: h. í pen- a. í konúngl. skulda- íngum . . . 104—29 

2354 

29 

bréfura . . 2400. „ 2. Gjafir til sjóðsins 

b í peníng- bæöi árin, samkvæmt um og geymt listanumj ]Vr. 2. . . 

18 

27 

hjá mér, 3, Rentur af sjóðsins Aratmanni höfuöstól, frá llta Tborstein- Júní 1843, til llta son. 82—20 

2482 

20 

Júní 1845. 

179 

60 


er 

2552 

20 

cr 

2552 INr. 2. 


L I S T I 

yfir menn, sem með gjöfum liafa aukið Vest 
ur-amtsins Búnaðar-sjóð, árin 1844 og 1845. 


Gjafaranna nöfn^ stett 


og: heimili. 


Silfurmynt 


Barðastrandar-Sýsla (1844.) 

Arni Gíslason, hreppstjóri, Nýabæ . 
Bjarni fngimundarson, eigineignar- 

maður, Sveinseyri. 

Björn Magnússon, bóndi, Bernfyrði 
Brynjólfur Eggertsson, bóndi, Sjö- 

undá.. 

Daniel Hjaltason, silfursmiður, bóndi, 

Skálmarnessmúla. 

Egill Jónsson, bóndi, Gillastöðum . 
Einar Einarsson, hreppstjóri, Kvíg- 

indisfyrði. 

— Einarsson, eigineignarbóndi, 

Svinanesi. 

— Gíslason, prestur, Selárdal 
— Pálsson, bóndi, Krossadal . 
Eiríkur Ásgeirsson, bóndi, Selskeij- 
um. 


Gjafanna 

upphœð. 


á síðunni (2 


frá 

hvörj- 
um eln- 
stökum 

frá 

livörri 

sýslu 

fyrir 

si«:. 


fi 


/3 

55 

32 55 

16 55 

8 55 

S 55 

32 55 

11 55 

16 55 

16 55 

38 55 

16 55 

16 
17 

Gjaiaranna nöfn, stelt 


■ og: heiniili 


Silftirmynt, 


flutt 

Fiunur Arason, eigineignarbóiidi, 

Eyri.. 

Géstur Einarsson, hreppstjóri, Hrís- 

hóli. 

Guðbrandur Jónsson, sýslumaður, 


Gjafanna 

upphœ&. 


frá 

hvörj- 
um ein- 
stökum 


frá 

IlVÖlTl 

sýshi 

íyrir 

sig. 
2 


Feigsdal 


Guðmundur Jónsson, bóndi, fremri 
Gufuðal . 

Gunnlaugur Ásgeirsson, bóndi, Aust- 
mannsdal.. . 

Hákon Loptsson, bóndi, Kinnastöð- 
um. 

Jafet Erlendson, bóndi, Bakka .... 

/ 

Ingimundiir Grímsson, eigineígnar- 
bóndi, Miðhúsum. 

Jóhannes Bæringsson, bóndi, Kyrk- 
jubóli.. 

Jón Arason, eigineignarbóndi,Djúpa- 
dal. 

— Bjarnason, bóndi, Króki .... 

— Einarssoii, bóndi, Börmum . . 

— Jónsson. jaröeigari, Kvígindis- 

felli. 

— Jónsson, bóndi, Sellátrum . . . 

— Isleifsso]], hreppstjöri, Saurbæ. 


7 > 


7 ) 


/3 ^/8 


17 


9 


16 


» 


J? 


r> 


y> 


7 > 


7 > 


n 


n 


n 


n 


n 


1 


á siðunni I 7 


16 


24 

16 

6 

23 

12 

13 

16 

8 

38 

16 

n 

38 

Gjafanna 

upphœ&. 


(jrjafaranna nöfn, steft 
Ira 

hvörj- 
um ein- 
stökum 


IVá 

hvörri 

svslii 

fyrir 

si^. 


Silfurmynt* 1 *'^ 


flutt 


7 


5 } 


?? 


Jón Magnússon, bóiKlí, Höllustöðuni 

Jósafat Jónsson, bóndi, Bæ.| n 

JMagnús Maguússon, bóndi, Hofstöð- 

iiin.. 

Maul, beikir, bóiidi á Deildará . . . i » 
Oddnr Skúlason, bóndi Holti . . . | « 
Ólafur Guðniundsson, bóndi, Skála- 

nesi. 

— Ögniuudsson, bóndi. Brandsstöð- 

Uin. I n 

Signuindur Brandsson, bóndi, Hlíð. | „ 
Tliomseii, Vilb., kaupniaður, Patriks- 

firði .I 2 

5órður Nikolásssou, vinnumaður 

Frostansfyröi.[ ?? 

Jorlákur Jónsson, bóndi, Hyrníngs- 

stööum.I » 

Jorleifur Jónsson, prestur, Gufudal j » 
Jorsteinn Jónsson, bóndi, Hvestu . j „ 
38 

16 

16 


13 

16 

16 


24 


20 


16 


16 

16 


Stranda - Sýsla (1844.) 

Jón Salóinonsson, faktor, Keykjar- 


íirði 


11 27 


V) 


til sainans 


18 27 

L 1 S T I 


yfir þa menn, sem þeigið hafa verðlaun af Vest- 
iir-amtsiiis BúnaÖar-sjóð, árin 1844 og 1845. 1844. 


1845. 


Silfunnynt, 


Sveinn bóndi Sveinsson á Klofar- 
völlum í Miklaholltshrepj), innan 
Hnappadals - sýslu, fyrir túns út- 
græðslu, Garðahleðslu og skurði 
til vatnsveitínga. 

16 

Oddur bóndi Magnússon á Múla 
í Gufudalssveit í Barðastrandarsýslu, 
fyrir bæar-og sel-húsa byggíngu, 
saint brúargjörÖ. 

10 

Jón bóndi Einarsson á Reykja- 
nesi í Árnesshrepp í Stranda-sýslu, 
fyrir garðahleðslu. 

6 

Sigurður bóndi Bjarnason á Val- 
bjarnarvöllum í Borgarhrepp í 
Mýra-sýslu, fyrir refaveiÖar . . . . 

10 

Andres bóndi Jónsson á Seljum í 
Hraunhrepp í sömu sýslu, fyrir 
garöahleðslu, vandaða bæarbygg- 
íngu, brúa-gjörðir og tilbúníng á 
æöarvarpshólmum. 

16 

tilsamans 

58 


V ^ 


\ . I 


$ 

« 


^ 1 1 .: 
•» i 


i ] 


í 

' i 


* * 


*.' '* . 


y » ! 


‘ vn I 


• > t»f > 

S r\L. 
^ • 

1 i 


■ « 

* » 
i I * 


•» ' • V •-: 


í' ■; i'-:ífií»:íi;l.!‘' ^ [ í umí.; / 


A ^ A ^ 
fíííftA 


v')- ••.•;«l?ii;,7\ 


• # 
•‘'.JMUÍ . 


. 

l ii'ij ' 

'7>.:;í,r,j •^•, r.-'.j},{ • íuH ;. •? rv í:: 


.«>*f A • # ► -. . . • 


: ViT'.V. 


áu .v:íi5iií -i M 


i ♦ ^ % 

!.rí]; i : 


r.f.-- Í.M. ^ 
;ii* > > • r-[r« f i* ‘7*; 

! <r •' • 

ivJíP ^;r* 


1 

:i 

•# 

íúí.í í 

• 1 

(, 

• • « « . i •' • _í 

t\ •. '> * • » • f - 

• '* 4 ^f. » • f • * > *.. •• . * 

, r . . M 1 / •. . T 

« • 


í /' í; 

• ^ • ! • .í" • 

;i í ti i ^ ' i 

f 

, 

< « •* • % 

> * *i ' l . ' "í 

iSííÍV-í i ;,- ■'. 


1 

..‘i 

;,(7;!)í:i Y - ::: v' m.,íí> 7 í 


;; 'iaii.iiáiií 

1150 •iió'fof,:::- giVmI cíí:7h'‘ 

i)V 

1 

( • • • • • • • • 

« 

f'M 

j <<ífr.fíír>Hlit 

\ 


4 

í 
/ 
t 


i \ 


é 

é « 


> • / • \ 

/ 


% i 


V 


y.. • - > I 


»7 

. > 
i 

A 
4 r. » > 


» * 

Ȏ 


S 


l- \ 


•. ? ' 

t * 

/. 

* 

/ 
V 


# 
I 


«4 > 

# 
i 

\ 


/ 


✓ % . I 


é 


. • 


•l 

» 

J 


J 


'.' 4 -^ Cv’"'J-Jj<.* 

Lbs-Hbs/Þóðdeild 


13 683 916 


124 “? 


Lbs-Hbs / Islandssafn 
21194488